Користени автомобили

Година на производство: 2011 Зафатнина на мотор: 1248 ccm3 Моќност: 55 Кw Изминати километри: ~100.000km Цена: 284.280 МКД

4.600 EUR
половно возило

Година на производство: 2006 Зафатнина на мотор: 1091 ccm3 Моќност: 40 Кw Изминати километри: 60.000km
Цена: 92.300 МКД

1.490 EUR
половно возило