Искуство во спортскиот маркетинг

KIA Motors е активно инволвирана во големи спортски настани низ светот. Ние во KIA сакаме да го споделиме вистинскиот дух на спортот со нашите купувачи низ светот.