Администрација

Драгана Цветановска
Административен асистент

Т.  02 2580 300 локал 281
Т.  02 2570 281
М. 071 373 870
cvetanovska@kiamotors.com.mk

Т.  02 2580 300 локал 2
Ф.  02 2580 302
service@kiamotors.com.mk

Работно време
Понеделник - Петок 08 - 16 часот
Сабота 09 - 14 часот