Сервис механика и каросерија и боење

Александар Јовановиќ
Прием на возила

Т.  02 2580 300 локал 287
Т.  02 2570 287
М. 071 220 207
service@kiamotors.com.mk

Т.  02 2580 300 локал 2
Ф.  02 2580 302
service@kiamotors.com.mk

Работно време
Понеделник - Петок 08 - 16 часот
Сабота 09 - 14 часот